"Ja daļas skaitītājs un saucējs ir savstarpēji pirmskaitļi, tad daļu nevar saīsināt- tā ir nesaīsināma daļa."
Atceries: "Ja diviem skaitļiem nav kopīga dalītāja (izņemot skaitli 1), tad tādus skaitļus sauc par savstarpējiem pirmskaitļiem."
Piemērs:
1. Noteikt, vai daļa 617  ir nesaīsināma.
  
 Skaitļa 6 dalītāji ir 1; 2; 3; 6.
 Skaitlis 17 ir pirmskaitlis, tā dalītāji ir 1; 17.
 Skaitļu 6 un 17 kopīgais dalītājs ir tikai skaitlis 1, tātad tie ir savstarpēji pirmskaitļi.
 Secinājums: daļa ir 617 nesaīsināma.
Padoms: ja viens vai abi no daļas elementiem (skaitītājs un saucējs) ir pirmskaitlis, tad abi ir savstarpēji pirmskaitļi.  
Piemērs:
2. Noteikt, vai daļa 711 ir nesaīsināma.
 
Skaitļi 7 un 11 abi ir pirmskaitļi, tie dalās tikai ar 1 un paši ar sevi.
Šie skaitļi ir arī savstarpēji pirmskaitļi.
Secinājums: daļa ir 711 nesaīsināma.
Piemērs:
 3. Noteikt, vai daļa 1627 ir nesaīsināma.
 
Skaitļa 16 dalītāji ir 1; 2; 4; 8; 16.
Skaitļa 27 dalītāji ir 1; 3; 9; 27.
Kopīgais dalītājs ir tikai 1, tātad tie ir savstarpēji pirmskaitļi un daļa nav saīsināma.
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 136.lpp.