"Daļu var saīsināt tikai tad, ja tās skaitītājam un saucējam ir kāds kopīgs dalītājs (izņemot skaitli 1)."
612(:6=6:612:6=12 vai īsāk 612(:2=36
 
Jāmeklē skaitītāja un saucēja lielākais kopīgais dalītājs (LKD) - lielākais skaitlis, ar kuru abi skaitļi dalās.
Piemērs:
Ja vajag saīsināt daļu 2436, jādomā ar ko dalās katrs no skaitļiem \(24\) un \(36\).
 
Abi skaitļi dalās ar \(2, 3, 4, 6, 12\) .  Lielākais kopīgais dalītājs ir \(12\).
 
2436(:12=23
 
Ja uzreiz neizdodas uzminēt lielāko kopīgo dalītāju, daļu var saīsināt arī pakāpeniski:
 
2436(:2=1218(:3=46(:2=23
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 135.lpp.