Teorija

Uzdevumi

1. Decimāldaļas šķiras

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Parasta daļa kā decimāldaļa (simtdaļas)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Decimāldaļu pieraksts no teksta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Decimāldaļa dota ar vārdiem I

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Decimāldaļa dota ar vārdiem II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Decimāldaļa dota ar vārdiem III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (desmitdaļas)

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Jaukts skaitlis dots ar vārdiem I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (tūkstošdaļas)

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Jaukts skaitlis dots ar vārdiem II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Parastā daļa kā decimāldaļa (paplašināt)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Decimāldaļa kā parasta daļa ar saīsināšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Decimāldaļas saīsināšana I

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Decimāldaļas saīsināšana II

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Atrodi vienādas decimāldaļas!

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Decimāldaļa zīmējumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Decimāldaļa kā procenti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Procenti kā decimāldaļas I

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Procenti kā decimāldaļas II

Grūtības pakāpe: zema

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Daļu nolasīšana (2019.g)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Decimāldaļa kā procenti (2019.g.)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Decimāldaļu uzrakstīšana I (2019.g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Decimāldaļu uzrakstīšana II (2019.g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Daļu, decimāldaļu, procentu pārveidošana (2018.g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Procenti kā decimāldaļa (2014.g.)

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Procenti no skaitļa izteikta ar decimāldaļu (2011.g.)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Decimāldaļu un parasto daļu pārveidojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem