Decimāldaļas vērtība nemainās, ja tai beigās pieraksta vai atmet nulles.
Atmetot beigu nulles, decimāldaļa tiek saīsināta, pierakstot nulles - paplašināta.
 
Saīsināšana:
  • \(0,707\)0
  • \(0,2\)00
  • \(22,33\)000 
Parasti decimāldaļas saīsina uzdevuma iznākumā.
   
Paplašināšana:
  • \(0,2 = 0,20\)
  • \(23,65 = 23,6500\)
Visbiežāk decimāldaļas paplašina, izpildot saskaitīšanu vai atņemšanu un sadzīvē, piemēram, pierakstot naudas mērus.
Parasti raksta nevis \(3,2\) eiro, bet \(3,20\) eiro.
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 211.lpp.