"Vienu simtdaļu sauc par procentu. Procentu saīsināti apzīmē ar zīmi %."
 
Piemērs:
Ja veselais ir sadalīts \(100\) daļās un ir paņemtas \(17\) daļas, tad var teikt, ka
paņemtas ir 17100 jeb  \(0,17\)  jeb  \(17\)%.
  
Viena un tā pati atbilde dota trīs dažādos veidos:
 
1) ar parastu daļu - 17100,
 
2) ar decimāldaļu - \(0,17\),
 
3) ar procentiem - \(17\)% .
Procenti ir viens no simtdaļu pieraksta veidiem, tāpēc simtdaļas vienmēr var pārveidot par procentiem:
 
 23100=23%=0,23
 
Arī citas daļas var uzrakstīt ar %, ne tikai simtdaļas.
Lai daļu pierakstītu ar procentiem, to paplašina līdz simtdaļām:
Redzam, ka kvadrātam ir iekrāsota viena ceturtā daļa. Cik tas ir procentu?
cetd.png
14=14(25=25100=25%=0,25
 
Viss veselais vienmēr ir 100%  1=100100=100%
 
Pārveidojot par procentiem decimāldaļu, dažreiz decimāldaļu ir jāpaplašina tā, lai aiz komata būtu divi cipari.
0,3=0,30=30%