"Lai decimāldaļu pārveidotu parastajā daļā, tā jāuzraksta ar saucēju un, ja iespējams, jāsaīsina."
a) 0,2=210(:2=15
Nav veselais, var saīsināt.
 
b) 2,51=251100
Ir veselais, nevar saīsināt.
 
c) 4,006=461000(:2=43500
Ir veselais un var saīsināt.
 
Ja nepieciešams, jaukto skaitli var pārveidot par neīstu daļu:
4,006=43500=2003500
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 225.-226.lpp.