"Daļas, kuru saucējā ir \(10\), \(100\), \(1000\) utt. sauc par decimāldaļām."
Tās var pierakstīt ne tikai ar daļsvītru, bet arī ar komatu.
 
110=0,11100=0,0111000=0,001
 
"Decimāldaļu pierakstā aiz veseliem liek komatu, tad pa labi no tā
  • pirmajā vietā raksta desmitdaļas,
  • otrajā vietā raksta simtdaļas,
  • trešajā vietā raksta tūkstošdaļas,
  • ceturtajā vietā raksta desmittūkstošdaļas utt."  
Ciparus pa labi no komata sauc par decimālcipariem.
Lai pareizi nosauktu decimālciparus, labi jāzina veselo skaitļu šķiras un klases.
Ievēro, kā veido decimālciparu nosaukumus: desmiti  - desmitdaļas, simti - simtdaļas utt.
 
Atkārto!
šķiras.bmp
 
\(3\)
\(5\)
\(6\)
\(0\)
,
\(1\)
\(7\)
\(8\)
\(4\)
tūkstošisimtidesmitivieni desmitdaļassimtdaļastūkstošdaļasdesmittūkstošdaļas
 
210=0,2
Ja veselo nav, tad to vietā raksta \(0\).
Lasa: \(0\) komats \(2\)
(\(0\) veselu, \(2\) desmitdaļas)
219100=2,19
Lasa: \(2\) komats \(19\)
(\(2\) veseli, \(19\) simtdaļas)
461000=4,006
Lasa: \(4\) komats \(006\)
(\(4\) veseli, \(6\) tūkstošdaļas)
 
87210000=8,0072   Lasa: \(8\) komats \(00072\) (\(8\) veseli, \(72\) desmittūkstošdaļas)
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 209.lpp.