4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Atkārtojums. Divu skaitļu starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Atkārtojums. Divu skaitļu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Atkārtojums. Summa un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Skaitļa divas daļas

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Lentas gabalu starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Koku skaita starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Stieples gabalu starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Vecumu starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Ekskursijas divas dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Garums, platums un perimetrs

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Virves daļu attiecība un starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Skaitļu starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Skaitļu starpība un attiecība n:m

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Atkārtojums. Lielumu summa un starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Atkārtojums. Lielumu summa un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Lielumu starpība un attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem