Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Lentas sadalīšana divos dažāda garuma gabalos 3p.
2. Kartupeļu ražas sadalīšana diviem saimniekiem 5p.
3. Skaitļa sadalīšana divos saskaitāmos, ja viens saskaitāmais ir mazāks 4p.