Teksta uzdevumus par nezināmo starpību un attiecību risina līdzīgi kā teksta uzdevumus par nezināmo summu un attiecību (skat. iepriekšējo teoriju).  
Izmanto vienības jēdzienu, mazāko no lielumiem pieņemot par \(1\) vienību.
 
Piemērs.
Kartupeļus sadalīja divos maisos tā, ka vienā maisā bija \(3\) reizes vairāk kilogramu kartupeļu nekā otrajā. Cik kilogramu kartupeļu ir katrā maisā, ja otrais maiss ir par \(10\) kg vieglāks nekā pirmais.
kkkkmaisi.png
 
1) Cik vienībām atbilst \(10\) kilogrami?
Vieglākais maiss - \(1\ v\)
Smagākais maiss - \(3\)\(v\)
____________
\(3 v - 1\ v = 2\ v\)
 
2) Cik kg atbilst \(1\) vienībai jeb cik kilogramu ir vieglākajā maisā?
\(10 : 2 =5\) (kg)
 
3) Cik kg atbilst \(3\) vienībām jeb cik kilogramu ir smagākajā maisā?
\(5·3=15\) (kg)
 
Pārbaude.
\(15 - 5 = 10\ \)
 
Atbilde.
Vieglākajā maisā ir \(5\) kg, bet smagākajā maisā ir \(15\) kg.
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Matemātika 5. klasei, Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. izm. 167.lpp.