Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atkārtojums. Divu skaitļu starpība un attiecība
2. Atkārtojums. Nezināmo summa un attiecība Risinājuma piemērs, izmantojot vienības
3. Nezināmo starpība un attiecība Risinājuma piemērs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Divu skaitļu starpība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbilžu izvēles
2. Atkārtojums. Divu skaitļu attiecība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbilžu izvēles
3. Atkārtojums. Summa un attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 4 darbības. Viena meitene apēda n reizes mazāk nekā otra. Jāaprēķina arī starpība
4. Skaitļa divas daļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbilžu izvēle. Viena daļa n reizes lielāka/mazāka par otru, dota starpība
5. Lentas gabalu starpība un attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Strukturēts uzd., 3 darbības. Dots - cik reižu un par cik.
6. Koku skaita starpība un attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 3 darbības. Dots - par cik un cik reižu
7. Stieples gabalu starpība un attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 5p. 4 darbības. Dota - starpība un cik reižu. Jāaprēķina arī summa
8. Vecumu starpība un attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 3 darbības. Jāizprot "jeb" nozīme. Dots - par cik un cik reižu
9. Ekskursijas divas dienas 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Vienā dienā veica a reizes vairāk jeb par b km vairāk nekā otrā dienā
10. Garums, platums un perimetrs 3. izziņas līmenis augsta 4p. 4 darbības. Taisnstūra garums par a vairāk jeb b reižu vairāk nekā platums. Perimetra aprēķināšana
11. Virves daļu attiecība un starpība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atbilžu izvēle. Dota gabalu attiecība un starpība
12. Skaitļu starpība un attiecība 3. izziņas līmenis augsta 4p. 3 darbības. Dota skaitļu starpība un attiecības vērtība
13. Skaitļu starpība un attiecība n:m 3. izziņas līmenis augsta 4p. 4 darbības. Izprot, ko nozīmē attiecība.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Lielumu summa un starpība 00:00:00 vidēja 12p. 3 teksta uzdevumi, kuros dota lielumu summa un starpība
2. Atkārtojums. Lielumu summa un attiecība 00:00:00 vidēja 9p. 4 uzdevumi kuros dota lielumu summa un attiecība (iepriekšējā teksta uzdevumu tēma)
3. Lielumu starpība un attiecība 00:00:00 vidēja 14p. 4 teksta uzdevumi kuros dota lielumu starpība un attiecība