Teorija

Uzdevumi

1. Saliktu skaitļu atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Dalītāju skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Dalāmo noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Dalāmības pazīme ar 2

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Dalāmības pazīme ar 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dalīšanās ar 5

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Skaitlis, kurš dalās ar 2 vai 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Dalāmības pazīme ar 4

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Dalāmības pazīme ar 25

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Skaitlis, kurš dalās ar 4

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Dalāmības pazīme ar 3

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Dalāmības pazīme ar 9

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Skaitlis, kurš dalās ar 3

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Burti un cipari. Olimpiādes uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Dalāmības pazīme ar 9

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Pirmskaitļi un salikti skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Dalāmības pazīme ar 3 testā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dalāmības pazīme ar 3 un skaitļa lielums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Dalīšanās pazīme ar 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Dalāmības pazīmes ar 2,5,10

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Dalāmības pazīmes ar 3 un 9

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Salikti skaitļi. Dalītāji, dalāmie.

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem