Ar 3 dalās skaitļi, kuru ciparu summa dalās ar 3
Ar 9 dalās skaitļi, kuru ciparu summa dalās ar 9
Skaitlis
Ciparu summa
Dalīšanās ar skaitli 3
Dalīšanās ar skaitli 9
30621
3+0+6+2+1=12
dalās ar 3
(jo 12 dalās ar 3)
nedalās ar 9
(jo 12 nedalās ar 9)
41193
4+1+1+9+3=18
dalās ar 3
(jo 18 : 3 = 6)
dalās ar 9
(jo 18 : 9 = 2)
Piemērs:
Kādu ciparu drīkst ievietot * vietā, lai skaitlis 2347*1 dalītos ar 3 ?
Noskaidrosim zināmo ciparu summu: 2+3+4+7+1= 17
tātad
* = 1, jo tad summa ir 18 (dalās ar 3)
* = 4, jo tad summa ir 21 (dalās ar 3)
* = 7, jo tad summa ir 24 (dalās ar 3)
Atbilde: * vietā drīkst ievietot 1; 4 vai 7.
Zinām, ka ciparam nav vērtības, tas ir tikai simbols. Dotajos likumos, formulējuma īsuma dēļ runa ir par cipara dalīšanos, bet par katru ciparu te domājam kā par viencipara skaitli. Likumu varētu formulēt sekojoši: "Skaitlis dalās ar 3,  ja tā atsevišķo ciparu attēloto skaitļu summa dalās ar 3."
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 42.-43.lpp.