Skaitļu dalāmības pazīmes
"Ar 4; 100 vai 25 dalās skaitļi, kuru pēdējo divu ciparu veidotais skaitlis dalās ar 4; 100 vai 25."
 
11155536 dalās ar 4, jo 36 dalās ar 4;
 
77778875 dalās ar 25, jo 75 dalās ar 25;
 
222222222 nedalās ar 4, jo 22 nedalās ar 4;
 
98823300 dalās ar 4; 100 un 25, jo 00 jeb 0 dalās gan ar 4, gan ar 100, gan ar 25
 
Piemērs:
Kādus ciparus drīkst ierakstīt x un y vietā, lai skaitlis 234789xy dalītos ar 25?
 
Skaitlis dalīsies ar 25, ja tā divi pēdējie cipari dalīsies ar 25. Tātad skaitļa beigās var būt 25; 50; 75 vai 00.
Atbildi var noformēt tabulā:
xy
25
50
75
00
Atbildi var rakstīt arī ar vārdiem:
Ja x = 2, tad y = 5
Ja x = 5, tad y = 0
Ja x = 7, tad y = 5
Ja x = 0, tad arī y = 0
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 42.-43.lpp.