Skaitļu dalāmības pazīmes ar 2; 5 un 10
Skaitlis dalās ar 2, ja tā pēdējais cipars dalās ar 2
Jeb - visi pāra skaitļi dalās ar 2
355396 dalās ar 2, jo 6 dalās ar 2 (6 : 2 = 3)
101230 dalās ar 2, jo 0 dalās ar 2 (0 : 2 = 0)
Piemērs:
Kādus ciparus jāievieto x un y vietā, lai skaitlis 23x56y dalītos ar 2?
x vietā drīkst ievietot jebkuru ciparu, no tā skaitļa dalāmība ar 2 nemainīsies.
y vietā drīkst ievietot tikai pāra ciparus 0; 2; 4; 6 vai 8.
Skaitlis dalās ar 5, ja tā pēdējais cipars ir 5 vai 0 
2345770 dalās ar 5
111115 dalās ar 5
Skaitlis dalās ar 10, ja tā pēdējais cipars ir 0
377770 dalās ar 10
100000000 dalās ar 10
 
Ievēro, lai noskaidrotu skaitļa dalīšanos ar 2, 5 vai 10, nav jādala, bet jānoskaidro skaitļa pēdējais cipars.
 
Piezīme:
Zinām, ka ciparam nav vērtības, tas ir tikai simbols. Dotajos likumos, formulējuma īsuma dēļ runa ir par cipara dalīšanos, bet par katru ciparu te domājam kā par viencipara skaitli. Likumu varētu formulēt šādi: "Skaitlis dalās ar 2, ja tā pēdējā cipara attēlotais skaitlis dalās ar 2."
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 42.-43.lpp.