Pirmskaitļi un salikti skaitļi
"Ja viens skaitlis dalās ar otru, tad pirmo skaitli sauc par otra dalāmo,
bet otru - par pirmā skaitļa dalītāju."
  
18
: 3
= 6
dalāmais
dalītājs
dalījums
  
"Skaitļus, kam ir tikai divi dalītāji (pats skaitlis un skaitlis 1), sauc par pirmskaitļiem."
"Skaitļus, kam ir vairāk nekā divi dalītāji (ne tikai pats skaitlis un skaitlis 1), sauc par saliktiem skaitļiem."
 
Skaitlis 1 nav ne pirmskaitlis, ne salikts skaitlis.
   
Pirmskaitļi
Salikti skaitļi
2 (dalās tikai ar 1, 2)
3 (dalās tikai ar 1, 3)
5 (dalās tikai ar 1, 5)
7 (dalās tikai ar 1, 7)
11 (dalās tikai ar 1, 11)
4 (dalās ar 1, 2, 4)
6 (dalās ar 1, 2, 3, 6)
8 (dalās ar 1, 2, 4, 8)
10 (dalās ar 1, 2, 5, 10)
12 (dalās ar 1, 2, 3, 4, 6, 12)
 
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 10.lpp.