10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Saucēja un skaitītāja nosaukšana

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Skaitliskas un algebriskas izteiksmes definīcija

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Algebriskas daļas definīcija

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Daļas skaitītājs un saucējs

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Algebriskas daļas vērtība I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Algebriskas daļas vērtība II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Algebriskas daļas vērtība III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Algebriskas daļas vērtība IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Daļas vienādība ar skaitli (ar vārdiem)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Daļas vienādība ar otru daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Kurām izteiksmēm definīcijas apgabals ir visi reālie skaitļi?

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Algebriskas daļas definīcijas apgabals I

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Algebriskas daļas definīcijas apgabals II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Algebriskas daļas definīcijas apgabals III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Algebriskas daļas definīcijas apgabals IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Daļveida racionālas izteiksmes definīcijas apgabals III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Algebriskas daļas vienādība ar 0 un definīcijas apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Daļas vienādība ar 0 (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Daļas definīcijas apgabals (2016)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Pieļaujamā vērtība saucējam (2014)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Algebriska daļa un tās vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Algerbiskas daļas definīcijas apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem