Teorija

Uzdevumi

1. Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pozitīvie leņķi vienības riņkī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Negatīvie leņķi vienības riņkī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Redukcijas formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Trigonometrisko vērtību salīdzināšana (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kosinusu vērtības (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vienības riņķa vērtības (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Četrstūra leņķi (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

5
5. Atdala pilno periodu (2016.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Vienības riņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem