Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana 1p.
2. Pozitīvie leņķi vienības riņkī 1p.
3. Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana 2p.