1. Daļveida izteiksmes un vienādojumi (pamatskolas atkārtojums)

  1. Daļveida izteiksme. Definīcijas apgabals

  2. Algebrisko daļu saīsināšana un paplašināšana

  3. Zīmju maiņas likums

  4. Algebrisku daļu reizināšana, kāpināšana, dalīšana

  5. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana

  6. Daļveida vienādojumi

  7. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu

  8. Teksta uzdevumi par plānoto un faktisko

 2. Racionālas algebriskas izteiksmes

  1. Kvadrātvienādojums un kvadrāttrinoms

  2. Kvadrātu un kubu formulas

  3. Grupēšana. Daļas

 3. Vienādojumi

  1. Lineārs vienādojums

  2. Daļveida racionāli vienādojumi

  3. Kvadrātvienādojums un augstāku pakāpju vienādojumi

  4. Vienādojumi ar moduli

  5. Grafiskā metode

 4. Virknes

  1. Virknes uzdošanas veidi

  2. Aritmētiskā progresija

  3. Ģeometriskā progresija

 5. Sakne. Pakāpe. Eksponentfunkcija. Logaritmiskā funkcija. Trigonometriskās funkcijas.

  1. N-tās pakāpes sakne

  2. Pakāpe

  3. Eksponentfunkcija

  4. Logaritms. Logaritmiskā funkcija

  5. Trigonometriskās funkcijas

 6. Matemātiskie spriedumi, izteikumi, pierādījumi

  1. Matemātiskās loģikas elementi

 7. Kvadrātfunkcija un pakāpes funkcija

  1. Kvadrātfunkcija

  2. Apgrieztā proporcionalitāte, pakāpes funkcijas

  3. Funkciju īpašības

 8. Leņķa jēdziena paplašinājums. Trijstūri

  1. Atkārtojums. Taisnleņķa trijstūris

  2. Leņķa jēdziena paplašinājums

  3. Sinusu teorēma

  4. Kosinusu teorēma

  5. Trijstūra laukums

  6. Ievilkts, apvilkts trijstūris

 9. Riņķi un daudzstūri

  1. Četrstūru laukums

  2. Ar riņķa līniju saistītie nogriežņi, taisnes un leņķi

  3. Ievilkts un apvilkts četrstūris

  4. Ievilkti un apvilkti regulāri daudzstūri

  5. Atkārtojums. Ievilkts un apvilkts trijstūris