1. Vektori. Matemātika I

  1. Vektori ģeometriskā formā

  2. Vektori ģeometriskā formā

  3. Vektori koordinātu formā

  4. Vektori telpā

 2. Līnijas vienādojums. Matemātika I

  1. Attālums starp diviem punktiem

  2. Lineāra funkcija

  3. Taisnes uzdošanas veidi

  4. Vienādojumi ar diviem mainīgajiem. Riņķa līnijas vienādojums

  5. Nevienādības ar diviem mainīgajiem

 3. Kombinatorika un varbūtība. Matemātika I

  1. Kopa. Darbības ar kopām

  2. Kombinatorika

  3. Varbūtību teorijas elementi

  4. Neatkarīgi un atkarīgi notikumi. Nosacītā varbūtība

 4. Statistika. Matemātika I

  1. Populācija, izlase un dati. Vidējie lielumi

 5. Daļveida izteiksmes un vienādojumi (pamatskolas atkārtojums)

  1. Daļveida izteiksme. Definīcijas apgabals

  2. Algebrisko daļu saīsināšana un paplašināšana

  3. Zīmju maiņas likums

  4. Algebrisku daļu reizināšana, kāpināšana, dalīšana

  5. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana

  6. Daļveida vienādojumi

  7. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu

  8. Teksta uzdevumi par plānoto un faktisko

 6. Racionālas algebriskas izteiksmes

  1. Kvadrātvienādojums un kvadrāttrinoms

  2. Kvadrātu un kubu formulas

  3. Grupēšana. Daļas

 7. Vienādojumi

  1. Lineārs vienādojums

  2. Daļveida racionāli vienādojumi

  3. Kvadrātvienādojums un augstāku pakāpju vienādojumi

  4. Vienādojumi ar moduli

  5. Grafiskā metode

 8. Virknes

  1. Virknes uzdošanas veidi

  2. Aritmētiskā progresija

  3. Ģeometriskā progresija

 9. Sakne. Pakāpe. Eksponentfunkcija. Logaritmiskā funkcija. Trigonometriskās funkcijas.

  1. N-tās pakāpes sakne

  2. Pakāpe

  3. Eksponentfunkcija

  4. Logaritms. Logaritmiskā funkcija

  5. Trigonometriskās funkcijas

 10. Matemātiskie spriedumi, izteikumi, pierādījumi

  1. Matemātiskās loģikas elementi

 11. Kvadrātfunkcija un pakāpes funkcija

  1. Kvadrātfunkcija

  2. Apgrieztā proporcionalitāte, pakāpes funkcijas

  3. Funkciju īpašības

 12. Leņķa jēdziena paplašinājums. Trijstūri

  1. Atkārtojums. Taisnleņķa trijstūris

  2. Leņķa jēdziena paplašinājums

  3. Sinusu teorēma

  4. Kosinusu teorēma

  5. Trijstūra laukums

  6. Ievilkts, apvilkts trijstūris

 13. Riņķi un daudzstūri

  1. Četrstūru laukums

  2. Ar riņķa līniju saistītie nogriežņi, taisnes un leņķi

  3. Ievilkts un apvilkts četrstūris

  4. Ievilkti un apvilkti regulāri daudzstūri

  5. Atkārtojums. Ievilkts un apvilkts trijstūris

 14. Matemātika II

  1. Matemātiskās indukcijas princips

  2. Skaitļu dalāmība un kongruences

  3. Robeža