1. Matemātika II

  1. Matemātika II. Matemātiskās indukcijas princips

  2. Matemātika II. Skaitļu dalāmība un kongruences

 2. Vektori

 3. Lineāra, kvadrātfunkcija un pakāpes funkcija

  1. Lineāra funkcija, argumenta un funkcijas pieaugums

  2. Kvadrātfunkcija

  3. Apgrieztā proporcionalitāte, pakāpes funkcijas

  4. Funkciju īpašības

 4. Matemātiskie spriedumi, izteikumi, pierādījumi

  1. Kopu teorijas elementi

  2. Matemātiskās loģikas elementi

 5. Leņķa jēdziena paplašinājums. Trijstūri

  1. Atkārtojums. Taisnleņķa trijstūris

  2. Leņķa jēdziena paplašinājums

  3. Sinusu teorēma

  4. Kosinusu teorēma

  5. Trijstūra laukums

  6. Ievilkts, apvilkts trijstūris

 6. Sakne. Pakāpe. Eksponentfunkcija. Logaritmiskā funkcija. Trigonometriskās funkcijas.

  1. N-tās pakāpes sakne

  2. Pakāpe

  3. Eksponentfunkcija

  4. Logaritms. Logaritmiskā funkcija

  5. Trigonometriskās funkcijas

 7. Virknes

  1. Virknes uzdošanas veidi

  2. Aritmētiskā progresija

  3. Ģeometriskā progresija

 8. Daļveida izteiksmes un vienādojumi (pamatskolas atkārtojums)

  1. Daļveida izteiksme. Definīcijas apgabals

  2. Algebrisko daļu saīsināšana un paplašināšana

  3. Zīmju maiņas likums

  4. Algebrisku daļu reizināšana, kāpināšana, dalīšana

  5. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana

  6. Daļveida vienādojumi

  7. Teksta uzdevumi par kopīgo darbu

  8. Teksta uzdevumi par plānoto un faktisko

 9. Racionālas algebriskas izteiksmes

  1. Kvadrātvienādojums un kvadrāttrinoms

  2. Kvadrātu un kubu formulas

  3. Grupēšana. Daļas

 10. Vienādojumi

  1. Lineārs vienādojums

  2. Daļveida racionāli vienādojumi

  3. Kvadrātvienādojums un augstāku pakāpju vienādojumi

  4. Vienādojumi ar moduli

  5. Grafiskā metode

 11. Riņķi un daudzstūri

  1. Četrstūru laukums

  2. Ar riņķa līniju saistītie nogriežņi, taisnes un leņķi

  3. Ievilkts un apvilkts četrstūris

  4. Ievilkti un apvilkti regulāri daudzstūri

  5. Atkārtojums. Ievilkts un apvilkts trijstūris