29.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 9.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Sakarības starp leņķiem un malām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Trijstūru veidi pēc leņķa

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Cos vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Kosinusu teorēma. Malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Kosinusu teorēma. Malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Trijstūra veida noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Kosinusu teorēma. Trijstūra leņķa kosinusa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Kosinusu teorēma. Leņķa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Kosinusu teorēma. Paralelograma diagonāļu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Kosinusu teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Trijstūra veids

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Metodiskie materiāli