Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Trijstūru veidi pēc leņķa 1p.
2. Trijstūra veida noteikšana 1p.
3. Kosinusu teorēma. Trijstūra leņķa kosinusa noteikšana 4p.