Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Cos vērtības 2p.
2. Kosinusu teorēma. Malas aprēķināšana 1p.
3. Kosinusu teorēma. Malas aprēķināšana 1p.