Atkārtosim teorēmas, kuras mācījies 7. klasē.
 
Teorēma 1. "Trijstūrī pret vienādiem leņķiem atrodas vienādas malas."
Teorēma 2. "Trijstūrī pret vienādām malām atrodas vienādi leņķi." 
Ma-7-klase_32.png
Ja malas \(OE\) un \(OF\) ir vienādas, tad to pretējie leņķi arī ir vienādi un otrādi - ja leņķi ir vienādi, tad tiem pretim atrodas vienādas malas.
 
OE=OFOEF=OFE Teorēma 3. "Trijstūrī pret lielāko leņķi atrodas garāka mala."
Teorēma 4. "Trijstūrī pret garāko malu atrodas lielākais leņķis."
Ma-7-klase_34.png
A>BBC>ACB>CAC>ABA>CBC>ABA>B>CBC>AC>AB
 
Ja \(A\) ir lielākais leņķis, tad \(BC\) ir garākā mala.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 216.-217. lpp.