Teorija

Uzdevumi

1. Pozitīvie leņķi vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Negatīvie leņķi vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Sinusu vērtību noteikšana vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Kosinusu vērtību noteikšana vienības riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Radiānu pārveidošana par grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Grādu pārveidošana par radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Radiānu atlikšana uz abscisu ass

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
10. y=sinx funkcijas nulles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. y=sinx īpašības ar grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. y=sinx īpašības ar radiāniem II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. y=sinx vai y=cosx īpašības ar grādiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. y=cosx funkcijas nulles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. y=cosx īpašības ar radiāniem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Izteiksmes ar sinusu vai kosinusu lielākās un mazākās vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Definīcijas apgabals tgx vai ctgx

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Tangensa vai kotangensa vērtību salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Funkciju īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Trigonometrisko funkciju īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Trigonometrijas pamati

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem