Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. y=sinx īpašības ar radiāniem I 6p.
2. y=sinx īpašības ar grādiem 4p.
3. y=cosx īpašības ar radiāniem 4p.
4. Definīcijas apgabals tgx vai ctgx 1p.