ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Leņķi var mērīt grādos, minūtēs un sekundēs.
Lai iegūtu 1°, pilnu riņķi jāsadala \(360\) vienādās daļās:
1°=1360 no riņķa.
 
\(1\) minūte ir viena \(60\) daļa no grāda, \(1\) sekunde ir viena \(60\) daļa no minūtes:
1°=601=601°=3600
 
Leņķu mērīšanai lieto arī citu vienību - radiānu.
Par \(1\) radiānu lielu leņķi sauc centra leņķi, kura savelkošā loka garums ir vienāds ar riņķa līnijas rādiusu.
fun_41.png
\(1\) radiāns ir aptuveni vienāds ar \(57,3\) grādiem, taču matemātikā lieto precīzu tā vērtību, izmantojot konstanti  π.
 
Lai noteiktu, cik radiānu ietilpst riņķa līnijā, dalīsim riņķa līnijas garumu 2πR ar loka garumu, kas atbilst \(1\) radiānu lielam leņķim, t.i., ar \(R\):
2πRR=2π
 
Tātad \(360°\) atbilst 2π radiāniem, un no tā izriet, ka
1°=2π360=π180rad1rad=360°2π=180°π57,3°
 
Viegli saprast, ka 360°=2π,180°=π 
 
Bet kā jebkurus grādus pārveidot par radiāniem? 
Piemērs:
Nosaki leņķa \(85\) grādi radiālo lielumu!
 
Var izmantot 1 grāda sakarību ar radiāniem vai proporciju.
 
1) Ar sakarību
85°=851°=85π180=17π36
 
2) Ar proporciju
180°π85°xx=85π180=17π36
Kā radiānus pārveidot par grādiem?
Piemērs:
Izsaki grādos π18!
Šī pāreja ir vienkārša, ja zinām, ka π=180°.
π18=180°18=10°
Aplūko Matemātika I formulu lapas vienības riņķi un salīdzini ar riņķi, kurā grādi izteikti ar radiāniem.
vienibasskola2030.svg
 
YCUZD_220912_4464_Trigonometriskais rinķis grādiemar radiāniembezasim.svg