Lai uzzīmētu funkcijas \(y = \cos x\) grafiku, sastāda vērtību tabulu, izvēlas vienības uz koordinātu asīm (skat. teoriju "Koordinātu plakne trigonometrisko funkciju konstruēšanai").
 
Īpaši svarīgi ir pareizi atlikt kosinusa vērtības, kuras var precīzi nolasīt no vienības riņķa:
\(\cos 0°=1\)
\(\cos 90°=0\)
\(\cos 180°=-1\)
\(\cos 270°=0\)
\(\cos 360°=1\)
fun_48.png
 
Asset 21.svg
 
Funkcijas \(y = \cos x\) īpašības:
Īpašības var noteikt gan no vienības riņķa, gan no funkcijas grafika.
 1. Funkcijas definīcijas apgabals  \(D(y) = \)(;+).
   
 2. Funkcijas \(y = \cos x\) vērtību apgabals \(E(y) = [-1; 1].\)
    
 3. Funkcija \(y = \cos x\) ir pāra funkcija, t.i., \(cos(-x) =cos\ x.\)
 4. Periodiska funkcija ar periodu 2π, t.i., \(\cos(x+2\pi n) = \cos x\), kur n   
 5. Krustpunkti ar \(Ox\) asi (funkcijas nulles) ir punkti, kuriem x=π2+πn, kur n.
  Krustpunkts ar \(Oy\) asi ir punkts \((0; 1)\).
    
 6. Pozitīva I un IV kvadrantā, t.i., ja xπ2+2πn;π2+2πn, kur n.
  Negatīva II un III kvadrantā, t.i., ja xπ2+2πn;3π2+2πn, kur n.
    
 7. Augoša III un IV kvadrantā, t.i., ja x(π+2πn;2πn), kur n.
  Dilstoša I un II kvadrantā, t.i., ja x(2πn;π+2πn), kur n.
   
 8. Maksimuma punkti: \(y = 1\), ja x=0+2πn, kur n.
  Minimuma punkti: \(y = -1\), ja x=π+2πn, kur n.
   
 9. Nepārtraukta funkcija.