Teorija

Uzdevumi

1. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vjeta teorēma. Zīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vjeta teorēma. Sakņu zīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vjeta teorēmas lietošana

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Vienādojuma sastādīšana

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Vjeta teorēma ar parametru

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Bikvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Substitūcijas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Sestās pakāpes vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Vienādojuma x^n=a sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vienādojums x^n=a ar parametru

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vienādojums formā mx^2-a=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vienādojums formā x^ n = +1/-1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vienādojums formā x^3=a

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vienādojums formā x^5 - b=a

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Vienādojums formā (x-a)^4=a

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Vienādojums I. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1,5
18. Vienādojums II. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Vienādojums III. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Augstākas pakāpes vienādojums I

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Augstākas pakāpes vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Augstākas pakāpes vienādojums III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Augstākas pakāpes vienādojums IV

Grūtības pakāpe: augsta

4
24. Kvadrātvienādojums ģeometrijā

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Vienādojuma saknes izvēle (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Lieluma izteikšana no formulas (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Substitūcijas metode (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Iracionāls vienādojums (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vai proti Vjeta teorēmu?

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Substitūcijas metode

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Vienādojums x^n=a

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem