Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Reizinājuma vienādība ar 0 2p.
2. Augstākas pakāpes vienādojums I 3p.
3. Augstākas pakāpes vienādojums III 1p.
4. Augstākas pakāpes vienādojums IV 4p.