ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātvienādojumu atrisināšanas metodes
2. Kvadrātvienādojumi. Vjeta teorēma
3. Substitūcijas metode, bikvadrātvienādojums
4. Vienādojuma atrisināšana, sadalot reizinātājos
5. Vienādojumi x^n=a

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīt Vjeta teorēmu
2. Vjeta teorēma. Zīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ar Vjeta teorēmu pārbaudīt sakņu zīmes
3. Vjeta teorēma. Sakņu zīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ar Vjeta teorēmu noteikt katras saknes zīmi
4. Vjeta teorēmas lietošana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Kvadrātvienādojums
5. Vienādojuma sastādīšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vjeta teorēmas izmantošana
6. Vjeta teorēma ar parametru 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ja dota viena sakne, pēc Vjeta teorēmas noteikt otru
7. Bikvadrātvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Substitūcijas metode
8. Substitūcijas metode 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Binoma apzīmēšana
9. Sestās pakāpes vienādojums 1. izziņas līmenis augsta 4 p. Substitūcijas metode
10. Vienādojuma x^n=a sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Viena, divas vai neviena sakne
11. Vienādojums x^n=a ar parametru 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jānosaka parametrs a, atkarībā no sakņu skaita
12. Vienādojums formā mx^2-a=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nepilnais kvadrātvienādojums
13. Vienādojums formā x^ n = +1/-1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sakņu skaits atkarībā no skaitļa zīmes
14. Vienādojums formā x^3=a 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kubsaknes izmantošana
15. Vienādojums formā x^5 - b=a 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Piektās pakāpes saknes izmantošana
16. Vienādojums formā (x-a)^4=a 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ceturtās pakāpes sakne
17. Vienādojums I. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Vairākas iekavas
18. Vienādojums II. Reizinājuma vienādība ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divas iekavas.
19. Vienādojums III. Reizinājuma vienādība ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kubsaknes izmantošana un nepilnais kvadrātvienādojums
20. Augstākas pakāpes vienādojums I 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Atrisināšana ar sadalīšanu reizinātājos
21. Augstākas pakāpes vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Atrisināšana ar grupēšanas paņēmienu
22. Augstākas pakāpes vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienādojuma atrisināšana ar grupēšanu, būs viena sakne
23. Augstākas pakāpes vienādojums IV 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Atrisināšana ar reizinātāja iznešanu pirms iekavām - iznes binoma kvadrātu
24. Kvadrātvienādojums ģeometrijā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Teksta uzdevuma atrisināšana, sastādot kvadrātvienādojumu

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojuma saknes izvēle (2019.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Dots vienādojums un 4 sakņu izvēles. 1.daļas 3. uzd.
2. Lieluma izteikšana no formulas (2018.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Izsaka prasīto lielumu no formulas. Kvadrātsakne. 1. daļas 3. uzd.
3. Substitūcijas metode (2017.g. eksāmens) Citi vidēja 4 p. Substitūcijas metode, pilnais un nepilnie kvadrātvienādojumi. 2. daļas 3. uzd.
4. Iracionāls vienādojums (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. Eksāmens 1.daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vai proti Vjeta teorēmu? 00:00:00 vidēja 5 p.
2. Substitūcijas metode 00:00:00 vidēja 10 p.
3. Vienādojums x^n=a 00:00:00 vidēja 8 p.
4. Reizinājuma vienādība ar 0 00:00:00 vidēja 10 p.