Ja Δ=0, tad =0 vai Δ=0 vai =0
Svarīgi!
Ja divu vai vairāku lielumu reizinājums ir \(0\), tad vismaz viens no reizinātājiem ir \(0\).
(Tas nozīmē, ka visiem reizinātājiem reizē nav obligāti jābūt vienādiem ar nulli, tāpēc raksta vārdu "vai").
 
Skaidrojums
Risinājuma soļi
1) Visus locekļus pārnes vienādojuma kreisajā pusē, labajā pusē jābūt \(0\). x3=16xx316x=0
2) Kreiso pusi sadala reizinātājos. xx216=0
3) Katru reizinātāju pielīdzina \(0\). x=0vaix216=0
4) Atrisina katru no iegūtajiem vienādojumiem. x=0x2=16x=4
5) Uzraksta atbildi.\(x_1 = 0\), \(x = -4\), \(x = 4\)
                                  
Ar to, kā izteiksmi sadalīt reizinātājos, var iepazīties 10. klases tēmā "Izteiksmes":  
Turpat atrodami arī uzdevumi ar atrisinājumiem.
 
Atsauce:
Matemātika 10.klasei /Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France. -Rīga : Lielvārds, 2009. – 279 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 198.lpp.