Teorija

Uzdevumi

1. Definīcijas apgabala noteikšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Definīcijas apgabala noteikšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Vesels racionāls vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Vesels racionāls vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Vesels racionāls vienādojums ar parametru I

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Vesels racionāls vienādojums ar parametru II

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vienkāršs daļveida racionāls vienādojums III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Racionālas daļas vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Racionāla daļa ar parametru

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Daļveida racionāls vienādojums un definīcijas apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Daļveida racionāls vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Daļveida racionāls vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Daļveida racionāls vienādojums III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Daļveida vienādojums. Kopīgais darbs I

Grūtības pakāpe: augsta

4
18. Daļveida vienādojums. Kopīgais darbs II

Grūtības pakāpe: augsta

4
19. Daļveida vienādojums. Kustība pa straumi un pret straumi

Grūtības pakāpe: augsta

6
20. Daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Izteikšana no formulas (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Teksta uzdevums par kustību (2019.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Kustības uzdevums (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

5
4. Maisījumu uzdevums (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Daļveida izteiksme (2014.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Daļveida vienādojums (2009.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vienkārši racionāli vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Daļveida racionāli vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

17,5

Materiāli skolotājiem