Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļveida izteiksmes. Definīcijas apgabals Definīcijas apgabals racionālai algebriskai izteiksmei
2. Daļveida racionāli vienādojumi Vienādojumi ar nezināmo saucējā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas apgabala noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saucējā lineāra izteiksme
2. Definīcijas apgabala noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noliegums. Kvadrātvienādojums
3. Vesels racionāls vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saucēji veseli skaitļi
4. Vesels racionāls vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saucēji veseli skaitļi
5. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kreisajā pusē tikai skaitlis, lineārs vienādojums
6. Vesels racionāls vienādojums ar parametru I 3. izziņas līmenis augsta 4p. x/a=skaitlis
7. Vesels racionāls vienādojums ar parametru II 3. izziņas līmenis augsta 4p. x/(a-skaitlis)=skaitlis
8. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. a - b/x = c. Sakne ir vesels skaitlis
9. Vienkāršs daļveida racionāls vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucēji jau ir vienādi. Kvadrātvienādojuma atrisināšana (a nav 1). Viena sakne nepieder definīcijas apgabalam
10. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saucējā tikai x un nx. Saknes skaitītājs ir dots. Ja skolēni risina burtnīcā, jāprasa atbildi izteikt kā jauktu skaitli
11. Racionālas daļas vienādība ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a=1, b<0), saucējā nepilnais kvadrātvienādojums
12. Racionāla daļa ar parametru 3. izziņas līmenis augsta 4,5p. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, saucējā x-a
13. Daļveida racionāls vienādojums un definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lineārs vienādojums
14. Daļveida racionāls vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Daļveida vienādojuma atrisināšana (saucēju vienādošana)
15. Daļveida racionāls vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Daļveida vienādojuma ar dažādiem saucējiem atrisināšana un definīcijas kopas noteikšana
16. Daļveida racionāls vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Daļveida vienādojums, kuru var risināt izmantojot proporcijas pamatīpašību
17. Daļveida vienādojums. Kopīgais darbs I 2. izziņas līmenis augsta 4p. Teksta uzdevums
18. Daļveida vienādojums. Kopīgais darbs II 2. izziņas līmenis augsta 4p. Teksta uzdevums
19. Daļveida vienādojums. Kustība pa straumi un pret straumi 2. izziņas līmenis augsta 6p. Teksta uzdevums
20. Daļveida vienādojums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Daļveida vienādojuma atrisināšana un definīcijas kopas noteikšana

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 2. daļas 4. uzd. Daļveida izteiksme (2014) Citi vidēja 4p. 12. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.
2. Daļveida vienādojums (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Eksāmens

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkārši racionāli vienādojumi 00:00:00 vidēja 13p.
2. Daļveida racionāli vienādojumi 00:00:00 vidēja 17,5p.