Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17,5p.
1. Racionālas daļas vienādība ar 0 3p.
2. Racionāla daļa ar parametru 4,5p.
3. Daļveida racionāls vienādojums I 4p.
4. Daļveida vienādojums. Kustība pa straumi un pret straumi 6p.