Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Vesels racionāls vienādojums II 3p.
2. Vesels racionāls vienādojums ar parametru II 4p.
3. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums II 2p.
4. Daļveida vienādojums. Kopīgais darbs I 4p.