Uzdevumi

Eksāmenu uzdevumi

1. 1. daļas 17. uzd. Grafiskā metode. (2013)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Grafiskā metode (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. 2. daļas 5. uzd. Eksponentfunkcija (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Metodiskie materiāli