ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grafiskā metode. Sakņu skaita noteikšana. Eksponentvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
2. Grafiskā metode. Sakņu skaita noteikšana. Logaritmiskais vienādojums. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
3. Grafiskā metode. Eksponentvienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
4. Grafiskā metode. Logaritmiskais vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grafiskā metode. Pakāpes funkcijas un taisne (2019.g. eksāmens) Citi augsta 5 p. 3.daļas 3. uzdevums
2. Grafiskā metode. Modulis (2018.g. eksāmens) Citi augsta 4 p. Grafiskā metode. 3. daļas 3. uzd.
3. Grafiskā metode. Eksponentfunkcija (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 7 p. Eksponentfunkcijas grafiks. Vienādojumu un nevienādības grafiskā metode. 2. daļas 5. uzd.
4. Grafiskā metode. Logaritms (2015.g. eksāmens) Citi zema 1 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1 daļa
5. Grafiskā metode. Lineāras funkcijas (2013.g. eksāmens) Citi zema 1 p. 1. daļas 17. uzd.