Teorija

Uzdevumi

1. Riņķa līnija. Definīcijas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Riņķa leņķu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Riņķa leņķu formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Leņķi riņķī. Formulas ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Ievilkts un centra leņķis

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Leņķis starp divām pieskarēm

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Leņķis starp pieskari un sekanti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Leņķis starp hordām

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Leņķis starp sekantēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Trijstūra leņķu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

5
11. Hordas nogriežņu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pieskaru īpašības izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Horda un rādiuss

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Sekante

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Leņķi riņķī

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem