ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Leņķi riņķī Ar riņķa līniju saistītie nogriežņi un leņķi
2. Pieskaru nogriežņi Riņķa līnijas pieskares īpašība un pazīme. Pieskaru īpašība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Riņķa līnija. Definīcijas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Riņķis, riņķa līnija, sekante, horda, centra leņķis, ievilkts leņķis, pieskare
2. Riņķa leņķu nosaukumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturot leņķi, doti varianti
3. Riņķa leņķu formulas 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlēties pareizas formulas iekšējam, ārējam, hordas - pieskares, centra un ievilktam leņķim
4. Leņķi riņķī. Formulas ar vārdiem 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīt leņķim atbilstošo aprēķināšanas formulu, ja tā dota ar vārdiem
5. Ievilkts un centra leņķis 1. izziņas līmenis zema 2 p. Doti loki (8. kl. atkārtojums)
6. Leņķis starp divām pieskarēm 1. izziņas līmenis zema 2 p. Ārējā leņķa formulas lietošana
7. Leņķis starp pieskari un sekanti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Formulas lietošana
8. Leņķis starp hordām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Formulas lietošana
9. Leņķis starp sekantēm 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ārējais leņķis. Dota loku attiecība
10. Trijstūra leņķu aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Trijstūris šķērso riņķa līniju. Doti loki
11. Hordas nogriežņu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kādās daļās sadalās pirmā horda, ja zināms, kā sadalās otra
12. Pieskaru īpašības izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Četrstūra perimetra aprēķināšana
13. Horda un rādiuss 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķināt riņķa līnijas rādiusu, ja dota sakarība starp hordām un lokiem.
14. Sekante 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Riņķa līnijas rādiusa aprēķināšana (papilduzdevums)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķa noteikšana riņķī (2015. g. eksāmens) Citi zema 1 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 1. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Leņķi riņķī 00:00:00 vidēja 10 p. Pārbaudi, vai proti aprēķināt leņķus un nogriežņus riņķī!