ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Šaurā leņķa trigonometriskās funkcijas sinusu un kosinusu taisnleņķa trijstūrī definē šādi:
 
Asset 7.svg
sinα=pretkatetehipotenūzasinα=accosα=piekatetehipotenūzacosα=bc
 
Kāds ir sakars šīm trigonometriskajām funkcijām ar vienības riņķi?
Vienības riņķi var izmantot kā instrumentu, no kura var nolasīt trigonometrisko funkciju vērtības.
 
Pagrieziena leņķa sinusa vērtības nolasa uz y ass.
Asset 8.svg
 
Pagrieziena leņķa kosinusa vērtības nolasa uz x ass.
Asset 9.svg
 
Visbiežāk riņķi izmanto, lai noteiktu trigonometriskās funkcijas zīmi, skaitliskās vērtības parasti nolasa no tabulām vai aprēķina ar kalkulatoru.
Sinusa zīmes kvadrantos
Asset 10.svg
 
Kosinusa zīmes kvadrantos
Asset 13.svg
 
Svarīgi ir prast nolasīt no riņķa šādas sinusa un kosinusa vērtības:
  
\(\sin\ 0° = 0\)
\(\sin\ 90° = 1\)
\(\sin\ 180° = 0\)
\(\sin\ 270° = -1\)
\(\sin\ 360° = 0\)
Asset 11.svg
 
\(\cos\ 0°= 1\)
\(\cos\ 90°= 0\)
\(\cos\ 180°= -1\)
\(\cos\ 270°= 0\)
\(\cos\ 360°= 1\)
Asset 12.svg
 
Trigonometriskais riņķis formulu lapā
 
YCUZD_221116_4695_Trigonometriskais rinķis.svg