Teorija

Par vienības riņķi sauc riņķi, kura centrs atrodas koordinātu asu krustpunktā un kura rādiuss ir \(1\) vienību garš.
Asset 1.svg
 
Atceries kvadrantu numerāciju!
Asset 2.svg
 
Leņķi, ko veido \(OX\) ass pozitīvais virziens un stars \(OA\), sauc par pagrieziena leņķi. 
Svarīgi iegaumēt, kur atrodas \(0°\), \(90°\), \(180°\), \(270°\), \(360°\) leņķi.
 
Ja punkts A pārvietojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, veidojas pozitīvi leņķi.
Asset 3.svg
 
Ja punkts A pārvietojas pulksteņa rādītāju virzienā, veidojas negatīvi leņķi.
Asset 4.svg
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(225°\) leņķi!
Asset 5.svg
 
1. Novērtē, kurā kvadrantā atrodas šis leņķis!
Tas ir lielāks par \(180°\) un mazāks par \(270°\), tātad III kvadrantā.

2. Aprēķini, par cik grādiem tas atšķiras no \(180°\)!
\(225° = 180°+45°\) 
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(-120°\) leņķi!
Asset 4.svg
 
Leņķi atliek negatīvajā virzienā. Tas atrodas III kvadrantā.
Aprēķina: \(-120° = -90°+(-30°)\)