Teorija

Uzdevumi

1. Laika intervāls

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Romiešu cipari (1 - 12)

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Stundas un minūtes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Stundas, minūtes vai sekundes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Nedēļas un dienas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Gadi un mēneši

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Laika mēru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Garais gads

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Dienas garums

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Laika noteikšana, pieliekot laika intervālu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Laika aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Testi

1. Laika rēķini

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem