Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Laiks, laika mērīšana Laiks, laika mērīšana.
2. Pulkstenis ar romiešu cipariem Romiešu cipari no 1 - 12
3. Pulksteņi Saules pulkstenis. Klepsidra. Mehāniskie pulksteņi. Atompulkstenis.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laika intervāls 2. izziņas līmenis vidēja 2p. No stundām atņem stundas, no minūtēm - minūtes.
2. Romiešu cipari (1 - 12) 1. izziņas līmenis zema 2p. Pāreja no arābu uz romiešu cipariem un otrādi, 2 jautājumi.
3. Stundas un minūtes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pāreja no stundām uz minūtēm.
4. Stundas, minūtes vai sekundes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pāreja no lielākiem laika mēriem uz mazākiem.
5. Nedēļas un dienas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pāreja no lielākiem mēriem uz mazākiem.
6. Gadi un mēneši 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pāreja no lielākiem mēriem uz mazākiem.
7. Laika mēru saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lai saskaitītu, pāreja no stundām uz minūtēm, vai no minūtēm uz sekundēm.
8. Garais gads 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaki, kurš ir garais gads!
9. Dienas garums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Dienas garuma aprēķināšana no ausmas līdz rietam.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laika noteikšana, pieliekot laika intervālu Citi vidēja 1p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei
2. Laika aprēķināšana Citi vidēja 9p. Pulksteņa laika noteikšana. 5 darbības. 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laika rēķini 00:00:00 vidēja 12p.