Lai noteiktu, cik ilgs laiks pagājis no viena notikuma līdz otram un cik ilgs laiks vajadzīgs kāda darba padarīšanai, ir jāprot mērīt laiku.
  
Pulkstenis ir ierīce, ar kuru mēra laiku.
 
Vēsturiski  bijuši ļoti dažādi pulksteņi:
Saules pulksteņi, smilšu pulksteņi, ūdens pulksteņi (klepsidras), smilšu pulksteņi, svārsta pulksteņi, atsperes pulksteņi, atompulksteņi u.c.
 
 
candlefinal.gif
 
Ļoti vienkāršs, bet neprecīzs pulkstenis. Pie tam, tas izlietojas (izdeg) un katru reizi jāiegādājas no jauna :).
 
 
otime00002g4.gif
 
Saules pulkstenis. Bet ko darīt, kad nespīd Saule?
smilšu.gif
Smilšu pulkstenis mēra laika intervālus. Kad smiltis iztecējušas, tad pulkstenis jāapgriež otrādi.
 utaimers.bmp
Mūsdienās laika intervālu mērīšanai izmanto hronometru.
 
  
 
f_klepsidra.png 
otime00001g4.gif
palielinājumā...
Ūdenspulkstenis jeb klepsidra (ūdens zaglis).
 
f_atsperes.png
Atsperes pulkstenis, kuru regulāri ir jāuzvelk.
mehānisms.gif
 
 
 
 
f_svarsta.png
Svārsta pulkstenis. Pulksteni darbina stienī iekārts svārsts. Svārstības notiek tāpēc, ka Zemes pievilkšanas spēks cenšas svārstu atgriezt atpakaļ vertikālā stāvoklī. Nemainīgas svārstības uztur uzvilkts atsvars, kas lēnām slīd uz leju.
pendelis.gif
 
 
 
f_kvarca.png
Kvarca pulkstenis. Kvarca kristāla svārstības nodrošina baterija.
pulkst5.gif
 
 
 
atomp.gif
  
Atompulkstenis (kura kļūda ir tikai 1 sekunde 150 miljonos gadu)