Laika mērīšanai izmanto pulksteni. Sporta sacensībās precīzākai laika mērīšanai izmanto hronometru.
  • 1 gads (g.) = 12 mēneši (mēn) = 365 vai 366 dienas (d)
  • 1 mēnesis (mēn.)  30 dienas (d)
  • 1 nedēļa (ned.) = 7 dienas (d)
  • 1 diennakts (d) = 24 stundas (h)
  • 1 stunda (h) = 60 minūtes (min)
  • 1 minūte (min) = 60 sekundes (s)
 
Gads - laika sprīdis, kurā Zeme vienreiz apriņķo ap Sauli.
 
Mēnesis - laika sprīdis, kurā Mēness vienreiz apriņķo ap  Zemi.
 
Diennakts - laika sprīdis, kurā Zeme apgriežas ap savu asi.
 
'Garajā gadā' ir 366 dienas (februārī ir 29 dienas). Zināms, ka 'garais gads' ir ik pēc 4 gadiem. Garie gadi - 2008. gads, 2012. gads, 2016. gads,.... 
 
Piemērs:
Cik dienas būs pagājušas no 2008. gada 1. janvāra rīta līdz 2012. gada 1. janvāra rītam?
 
2008. g. - 366 dienas
2009. g. - 365 dienas
2010. g. - 365 dienas
2011. g. - 365 dienas
 
36622+365+365+365¯1461
 
Būs pagājusi 1461 diena.
Atsauce:
Matemātika 4. klasei. I pusgads/Ilga Valtasa, Inese Lude - Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2005. - 160 lpp. - izmantotā literatūra: 34. lpp.