Teorija

Uzdevumi

1. Varbūtības aprēķināšana pēc klasiskās metodes

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Varbūtību teorija. Klasiskā metode (met 1 spēļu kauliņu)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Noteikt varbūtības, ja dota kāršu kava

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Varbūtību teorija. Klasiskā metode (met 2 spēļu kauliņus)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Ģeometriskā varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Statistiskā varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Relatīvā biežuma izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Varbūtība. Salīdzinājums - izvēlas vienu elementu un izvēlas divus kopas elementus

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Varbūtības aprēķināšanas klasiskā metode. Kombinatorikas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Kombinatorikas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
11. Kombinatorikas izmantošana, divas kopas

Grūtības pakāpe: augsta

7
12. Kombinatorikas izmantošana. Izlases no divām kopām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Kombinatorikas izmantošana. Izlases no divām kopām

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Varbūtības aprēķināšana, izmantojot kombinācijas no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. P aprēķināšana, izmantojot kombinācijas no 2 grupām, ja izvēlas vismaz 2 elementus.II

Grūtības pakāpe: augsta

10
16. Kāda varbūtība, ka skaitlis dalās ar 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Pretējā notikuma varbūtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Summas varbūtība I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Summas varbūtība II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Pretējo notikumu reizinājuma varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Varbūtības aprēķināšana izmantojot notikumu reizināšanu un summu

Grūtības pakāpe: augsta

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Varbūtību aprēķināšana. Izmanto klasisko un statistisko metodi!

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Varbūtību teorijas ieskaite

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem