Par gadījuma notikumiem sauc mēģinājumu vai vērojumu rezultātus.
Ar gadījuma notikumiem var veikt dažādas matemātiskas darbības.
Aplūkosim divus notikumus \(A\) un \(B\).
Par notikumu \(A\) un \(B\) summu jeb apvienojumu sauc notikumu, kas iestājas, realizējoties kaut vienam no notikumiem (realizējas \(A\) vai realizējas \(B\) vai arī realizējas abi).
Ar simboliem to pieraksta \(A+B\) jeb AB.
 
Tātad, ja \(A\) - uz spēļu kauliņa uzkritis \(3\),
\(B\) - uz spēļu kauliņa uzkritis \(5\),
tad \(A+B\) - uz spēļu kauliņa uzkritis \(3\) vai \(5\).
 
Lai aprēķinātu notikumu summas varbūtību ir svarīgi zināt, vai notikumi ir savienojami vai nē:
1) Ja notikumi \(A\) un \(B\) ir nesavienojami (nevar īstenoties vienlaikus), tad
 P(AB)=PA+PB
2) Ja notikumi A un B ir savienojami (var realizēties vienlaikus), tad 
 PAB=PA+PBPAB,
kur PAB - vienlaicīgas realizēšanās varbūtība.
Piemērs:
Met vienu spēļu kauliņu, kāda varbūtība, ka uzkritīs \(3\) vai \(5\)?
Šie notikumi ir nesavienojami, jo nevar realizēties vienlaicīgi.

Tātad PAB=PA+PB=16+16=26=13
Piemērs:
Met divas monētas. Kāda varbūtība uzmest kaut vienu ģerboni?
 
\(A\) - uzkrīt ģerbonis uz pirmās monētas;
\(B\) - uzkrīt ģerbonis uz otrās monētas.
 
Jāatrod notikuma \(A+B\) varbūtība. Notikumi ir savienojami, tie var realizēties vienlaicīgi.
 
 PAB=PA+PBPAB==PA+PBPAPB==12+121212==12+1214==34
Papildinformācija
Aplūkojot vairāk kā divus savienojamus notikumus, varbūtības formula kļūst sarežģīta,
piemēram,
PA+B+C==PA+PB+PCPABPACPBC+PABC