ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Taisnleņķa trijstūris. Katetes aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Malu nosaukumi taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī I

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī II

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī III

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Sinuss un kosinuss

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Tangenss taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

4
9. Pieraksts malas aprēķināšanai

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Katetes aprēķināšana (45 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Katetes aprēķināšana (60 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (30 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

5
15. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (30 grādi)

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (45 grādi)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Taisnleņķa trijstūra malu aprēķināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Taisnleņķa trijstūra malu aprēķināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem