ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūris. Pitagora teorēma 8. klases vielas atkārtojums.
2. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī Sin, cos, tg (9. klases atkārtojums)
3. Katete pret 30 grādu leņķi Katetes garums, kas atrodas pretim 30 grādu leņķim.
4. Vienādsānu taisnleņķa trijstūris Sakarība taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 45 grādu leņķi
5. Piemērs, kā aprēķina malu taisnleņķa trijstūrī Aprēķina hipotenūzu, ja dots leņķis un pretkatete

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veseli skaitļi.
2. Taisnleņķa trijstūris. Katetes aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Katetes aprēķināšana ar Pitagora teorēmu (atkārtojums)
3. Malu nosaukumi taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot nosaukt pretkateti un piekateti
4. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ieraksta sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī
5. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī (ar vārdiem)
6. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī (ar malu apzīmējumiem)
7. Sinuss un kosinuss 1. izziņas līmenis zema 1 p. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem).
8. Tangenss taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 4 p. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (ar skaitļiem).
9. Pieraksts malas aprēķināšanai 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina hipotenūzu, ja dots leņķis un pretkatete
10. Katetes aprēķināšana (45 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
11. Katetes aprēķināšana (60 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
12. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (30 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p.
13. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 1 p.
14. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Trigonometrisko sakarību uzrakstīšana šaurajam leņķim (ar skaitļiem), Pitagora teorēma.
15. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (30 grādi) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Taisnleņķa trijstūrī 30 grādi, no galvas iegaumējamie lielumi.
16. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (45 grādi) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Taisnleņķa trijstūrī 45 grādi, no galvas iegaumējamie lielumi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūra malu aprēķināšana I 00:00:00 vidēja 7 p. Pitagora teorēma 4 uzdevumi
2. Taisnleņķa trijstūra malu aprēķināšana II 00:00:00 vidēja 10 p. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī